[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 2 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Oferta de emprego » Ano 2006
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina [1] 2
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Oferta de emprego público 2006

Anuncio | Ampliación oferta emprego

A Presidencia, no uso das facultades que me confire a normativa local vixente, dictou a seguinte

Resolución

“Aprobado definitivamente o presuposto desta Deputación para o ano 2006 polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o día 28 de decembro de 2005, en cumprimento do disposto no artigo 128 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime local e de conformidade co establecido no artigo 34.g) da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei 11/99, do 21 de abril, resolvo aproba-la oferta de emprego público do ano 2006.

Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2006

Provincia: Pontevedra

Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra

Número de código territorial: 36/000


FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
D Auxiliar de Admón. Xeral Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar 2
D Auxiliar de Admón. Xeral Escala de Admón. Xeral, Subescala Auxiliar (reservada a minusválidos) 1
A Técnico de Fiscalización e Contabilidade Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico Superior Químico Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico en propagación ensaios vexetais Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
A Técnico en Biotecnología vexetal Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior 1
B Técnico de Xestión de Persoal Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico medio 1
C Técnico Auxiliar Parque Móvil Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar 1
C Analista de Laboratorio Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar 2
D Informático Grabador Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Encargado de Despensa Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Encargado Camiñeiro Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Oficial XardiñeiroEscala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
D Oficial Agrícola Gandeiro Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 4
D Oficial Conductor Maquinista Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 2
D Oficial Lavandería Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
E Operario Especialista Conductor Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 1
E Operario Especialista Escala de Admón. Especial, Subescala Servizos Especiais, Clase Persoal de Oficios 3PERSOAL LABORAL

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLONÚMERO VACANTES
Oficial 1ª Máquina Offset 1

Pontevedra, 2 de febreiro do 2006
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 09/02/06, número 28, páxina 15, anuncio 2006001142.

Páxina Seguinte Páxina [1] 2

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 20/04/2006 13:03
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/