[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 4 DE OUTUBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Patrimonio Documental e Bibliográfico » Editorial » Catálogo
Páxina Principal
Editorial
Información
Coleccións
Publicacións periódicas
Distribución e venda
Catálogo
Buscador de publicacións
Índice de títulos
Índice de autores
Coleccións
Libros dixitais

Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7 8
CATÁLOGO 

Normas de Publicación

· Considerarase a publicación de calquera tipo de traballo sempre e cando acade un nivel de calidade suficiente e se cinga ós temas e ámbitos propios da correspondente revista.

· Os traballos remitiranse ó seguinte enderezo: Servizo de Publicacións da Deputación de Pontevedra. Cidade Infantil Príncipe Felipe (4ª planta). Avda. de Montecelo, nº 12, 36161, Pontevedra. Tamén se poderán enviar ó seguinte enderezo electrónico: editorial.revistas@depo.es. Indicarase en todo caso a revista para a cal se presentan e a data de envío do traballo.

· Os artigos enviados presentaranse en galego ou castelán, por escrito e en soporte informático. Terán unha extensión máxima de 50 páxinas (revista Pontevedra) e 30 páxinas (revista Pontenova) e irán precedidos dunha primeira páxina onde consten os datos completos do autor: nome, apelidos, enderezo e teléfono. Así mesmo, cada un dos traballos deberá incluír un pequeno resumo que non supere as 30 liñas.

· Ós traballos poderase achegar documentación gráfica (debuxos, fotografías, planos, gráficos, mapas, cadros, esquemas, etc.), sempre que sexa de calidade suficiente para a súa reprodución, en branco e negro ou en cor. O autor deberá sinalar a situación na que desexa que aparezan as figuras e cadros dentro do texto. Toda documentación tomada doutra publicación haberá indicar a fonte de procedencia.

· O autor enviará a versión definitiva xa que non se admitirán novas versións que modifiquen o orixinal.

· Os orixinais recibidos serán analizados por un comité científico que valorará a inclusión do artigo na revista.

· Antes da publicación definitiva remitiránselle as probas ó autor para a súa corrección. Este deberá corrixir as ditas probas nun prazo non superior a unha semana co fin de non retrasar o proceso da edición. Deberá sinalar as correccións e os cambios que considere oportunos pero non poderá realizar variacións significativas que supoñan un traballo adicional de composición e impresión. A editorial resérvase a corrección estritamente lingüística.

· Os autores recibirán as separatas e dous exemplares do volume no que se publique o estudo. Así mesmo, informaráselles con antelación suficiente da data de presentación da revista.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 [5] 6 7 8

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 02/10/2012 14:10
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/