[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 2 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Patrimonio Documental e Bibliográfico » Editorial » Catálogo
Páxina Principal
Editorial
Información
Coleccións
Publicacións periódicas
Distribución e venda
Catálogo
Buscador de publicacións
Índice de títulos
Índice de autores
Coleccións
Libros dixitais

Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8
CATÁLOGO 

Revistas

 • OBXECTIVOS

  O Servizo de Publicacións da Deputación de Pontevedra vén desenvolver nos últimos anos unha política de diversificación nas súas publicacións, que se fai patente nas numerosas coleccións que integran o seu fondo editorial.

  O decidido apoio ó mundo da investigación e o notable incremento, tanto en cantidade como en calidade, de estudos neste campo motivou a creación da colección “Publicacións periódicas”, unha nova fonte de información periódica e actualizada. Na citada serie insírense tres revistas, publicacións seriadas compostas por artigos e traballos de investigación do campo das Ciencias sociais, Humanidades e Sociolingüística: Pontevedra. Revista de estudios provinciais, Pontenova. Revista de novos investigadores e Pontenorga. Revista de estudios sociolingüísticos.

  Entre os obxectivos das revistas, cabe destacar:

  · Promover as publicacións periódicas, fontes de información rápida, debido á brevidade das exposicións, e actualizada.

  · Estimular e difundir a investigación, tanto entre destacados investigadores (Pontevedra) como entre a xente máis nova (Pontenova).

  · Difundir a realidade histórica, social e cultural galega. Galicia convértese no eixe fundamental de estudo, e máis concretamente, a provincia de Pontevedra.

  · Impulsar o idioma galego.

  · Fomentar unha política de información e de diversificación, con revistas caracterizadas pola variedade de áreas de estudo así como de autores.

  · Permanente adecuación ó cambio, fortalecendo a biblioteca tradicional e incorporando paulatinamente a biblioteca virtual. A través desta páxina web os cidadáns poderán consultar os fondos editoriais e poderán, así mesmo, acceder ás últimas revistas en liña, utilizando deste xeito as novas tecnoloxías ó servizo da universalización do acceso á información.

 • COMITÉS CIENTÍFICOS

  COMITÉ CIENTÍFICO PONTEVEDRA
  Blanco González, Mª Romina
  Lic. Ciencias Políticas e da Administración

  Castro Fernández, Antón

  Profesor de Arte Contemporánea da Facultade de Belas Artes de Pontevedra

  De la Peña Santos, Antonio Arqueólogo-conservador do Museo de Pontevedra

  Pereira Figueroa, Miguel
  Historiador
  Director da Editorial da Deputación

  Pérez-Santamarina Feijóo, Lourdes
  Lic. Xeografía e Historia
  Conservadora do Arquivo e Biblioteca

  Rei Núñez, Luis
  Escritor e xornalista

  Sobral Iglesias, Antón
  Profesor da Escola Superior de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra

  Soto Espiña, Celia Filóloga
  Técnico asesor de Publicacións

  Vallejo Pousada, Rafael
  Profesor titular da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo

  Vázquez Varela, José Manuel
  Profesor titular da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela

  Vicente Rivas, Ana Mª
  Filóloga
  Técnico asesor de Publicacións

  COMITÉ CIENTÍFICO PONTENOVA

  Abal Sabarís, Mª Jesús
  Lic. Xeografía e Historia

  Aguete Landín, Elena
  Lic. Xeografía e Historia
  Sección Historia da Arte

  Blanco González, Mª Romina
  Lic. Ciencias Políticas e da Administración

  De la Cruz Casalderrey, Beatriz
  Lic. Xeografía e Historia
  Sección Xeografía Aplicada

  Pereira Figueroa, Miguel
  Historiador Director da Editorial da Deputación

  Pérez-Santamarina Feijóo, Lourdes Lic. Xeografía e Historia Conservadora do Arquivo e Biblioteca Sobral Iglesias, Antón Profesor da Escola Superior de Restauración de Bens Culturais de Pontevedra

  Soto Espiña, Celia Filóloga Técnico asesor de Publicacións

  Trabazo Freire, Ernesto Lic. Historia

  Valenzuela Senn, Mª Eugenia Lic. Xeografía e Historia Sección Historia da arte

  Vicente Rivas, Ana Mª Filóloga Técnico asesor de Publicacións

  COMITÉ CIENTÍFICO PONTENORGA

  Aguete Landín, Elena Lic. Xeografía e Historia Sección Historia da Arte

  Cacheiro Varela, Maximino Profesor titular de Literatura hispanoamericana na Universidade de Vigo

  González Fernández, Juan Miguel Doutor en Historia

  Mallo Parcero, Julia Lic. Xeografía e Historia

  Pereira Figueroa, Miguel Historiador Director da Editorial da Deputación

  Soto Espiña, Celia Filóloga Técnico asesor de Publicacións

  Trabazo Freire, Ernesto Lic. Historia

  Valenzuela Senn, Mª Eugenia Lic. Xeografía e Historia Sección Historia da arte

  Vicente Rivas, Ana Mª Filóloga Técnico asesor de Publicacións

  NORMAS DE PUBLICACIÓN

  · Considerarase a publicación de calquera tipo de traballo sempre e cando acade un nivel de calidade suficiente e se cinga ós temas e ámbitos propios da correspondente revista.

  · Os traballos remitiranse ó seguinte enderezo: Servizo de Publicacións da Deputación de Pontevedra. Cidade Infantil Príncipe Felipe (4ª planta). Avda. de Montecelo, nº 12, 36161, Pontevedra. Tamén se poderán enviar ó seguinte enderezo electrónico: publicacions@deputacion.depontevedra.es. Indicarase en todo caso a revista para a cal se presentan e a data de envío do traballo.

  · Os artigos enviados presentaranse en galego ou castelán, por escrito e en soporte informático. Terán unha extensión máxima de 50 páxinas (revista Pontevedra) e 30 páxinas (revista Pontenova) e irán precedidos dunha primeira páxina onde consten os datos completos do autor: nome, apelidos, enderezo e teléfono. Así mesmo, cada un dos traballos deberá incluír un pequeno resumo que non supere as 30 liñas.

  · Ós traballos poderase achegar documentación gráfica (debuxos, fotografías, planos, gráficos, mapas, cadros, esquemas, etc.), sempre que sexa de calidade suficiente para a súa reprodución, en branco e negro ou en cor. O autor deberá sinalar a situación na que desexa que aparezan as figuras e cadros dentro do texto. Toda documentación tomada doutra publicación haberá indicar a fonte de procedencia.

  · O autor enviará a versión definitiva xa que non se admitirán novas versións que modifiquen o orixinal.

  · Os orixinais recibidos serán analizados por un comité científico que valorará a inclusión do artigo na revista.

  · Antes da publicación definitiva remitiránselle as probas ó autor para a súa corrección. Este deberá corrixir as ditas probas nun prazo non superior a unha semana co fin de non retrasar o proceso da edición. Deberá sinalar as correccións e os cambios que considere oportunos pero non poderá realizar variacións significativas que supoñan un traballo adicional de composición e impresión. A editorial resérvase a corrección estritamente lingüística.

  · Os autores recibirán as separatas e dous exemplares do volume no que se publique o estudo. Así mesmo, informaráselles con antelación suficiente da data de presentación da revista.

 • Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5 6 7 8

  INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 14/02/2011 10:17
  Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
  Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
  Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
  http://www.depo.gal/