[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 29 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Novas do Plan Estratéxico
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Novas do Plan Estratéxico
Axenda

NOVAS DO PLAN ESTRATÉXICO 

Os cargos electos dos concellos da provincia entenden que as funcións máis importantes que realiza a Deputación son o apoio económico e municipal e as infraestructuras de comunicación

O Plan Estratéxico encargado pola Deputación desenvolveu unha enquisa entre os alcaldes e os líderes da oposición dos municipios de PontevedraDEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Plan Estratéxico Provincial 2010

05 ABRIL 2005


A Deputación de Pontevedra vén de presentar os resultados dunha enquisa que se realizou a alcaldes e líderes dos distintos grupos políticos que conforman as corporacións municipais dos 62 concellos da provincia. Este inquérito realizouse ó abeiro do Plan Estratéxico Provincial impulsado pola institución provincial e que está a redactar a Escuela para las Administraciones Públicas de Caixanova.

Segundo recolle este traballo, os principais proxectos que deben marcar a estratexia da provincia nos vindeiros cinco anos correspóndense co desenvolvemento social e cultural, o desenvolvemento económico local, as infraestructuras de comunicación e a xestión turística. As principais diferencias entre alcaldes e oposición obsérvanse en aspectos como o desenvolvemento e as políticas de litoral, citado como oportunidade por mais do 17 por cento da oposición fronte o 7 por cento dos alcaldes; e a xestión pública e política, mencionada por case o 11 por cento da oposición e só o 1,7 por cento dos alcaldes.

Asemade, estes cargos electos dos municipios da provincia entenden que as funcións máis importantes que desenvolve a institución provincial céntranse no apoio económico, nas infraestructuras de comunicación provinciais e nas obras públicas de carácter provincial, na coordinación e apoio dos servizos municipais e na asistencia xurídica e técnica ós concellos máis pequenos. Neste caso, a oposición dálle moita importancia á función da Deputación como correctora de desequilibrios territoriais e apoio ó rural –nun 22 por cento-.

Polo que respecta á avaliación dos servizos que a Deputación de Pontevedra debe prestarlles ós concellos e ós seus veciños, nunha cuantificación de 0 a 5 ( 0 como mínima e 5 como máxima), tanto alcaldes como voceiros das distintas forzas das oposicións municipais cualifican cos maiores niveis de importancia a facilidade de comunicación Concello-Deputación e a capacidade orzamentaria, seguidas da rapidez de resposta nas solicitudes, a estratexia e a definición de funcións e o coñecemento dos

problemas do municipio. Así, a oposición concédelle especial importancia á definición da estratexia da institución provincial e os alcaldes consideran máis importantes eidos como a facilidade de comunicación administrativa e a capacidade orzamentaria.

Asemade, no que se refire á valoración da actuación da institución provincial, as enquisas realizadas a alcaldes e edís da oposición arroxan que as áreas de turismo, obras publicas e cooperación municipal son as que mellores cuantificacións reciben como promedio. Se ben as valoracións de alcaldes e oposición son paralelas, en todos os casos o grao de satisfacción dos responsables das segundas e terceiras forzas políticas dos municipios é menor.

As fortalezas e as debilidades que pode presentar a Deputación foron outra das preguntas que se lles trasladou ós cargos públicos que responderon esta enquisa. Destaca como punto forte da institución a súa eficacia na xestión, accesibilidade, proximidade e algúns dos seus departamentos –Intervención, Tesourería- sobre todo dende o punto de vista dos alcaldes. O seguinte punto forte é Cultura e Deportes e non existen grandes diferencias nas percepcións de alcaldes e oposición.

Polo que respecta ós puntos débiles, a metade da oposición enquisada considera que a falta de criterios, o funcionamento de determinados departamentos ou as prácticas de clientelismo e amiguismo poderían constituír a principal debilidade da Deputación. Este aspecto é considerado tamén un freo por en torno á terceira parte dos alcaldes. Outros aspectos salientados como posibles debilidades son a falta de planificación e o control político.


AVALIACIÓN DOS CONCELLOS

Ademais de abordar a xestión da Deputación de Pontevedra e da provincia, os cargos electos que participaron nesta enquisa foron requiridos sobre os principais proxectos que deben marcar a estratexia do concello nos vindeiros cinco anos, onde o saneamento e o abastecemento, o solo industrial, os equipamentos as infraestructuras de comunicación e a planificación e xestión urbanística foron os aspectos máis citados.

Do mesmo xeito, este traballo de campo para a redacción do Plan Estratéxico da Provincia de Pontevedra indica que as principais

oportunidades que deben aproveitar os concellos no vindeiros lustro correspóndense coa xestión turística, as características físicas e sociais do territorio, a xestión supramunicipal e o desenvolvemento económico local.

Tamén apuntan os cargos políticos dos 62 concellos da provincia os principais freos que poden pór en perigo a situación do seu concello nos vindeiros cinco anos: xestión pública e política, financiamento, características físicas e sociais do territorio e planificación e xestión urbanística. Ademais, esta enquisa deixa ver que as áreas de prioridade nas que debe centrarse a xestión municipal correspóndense co urbanismo e as obras públicas, o medio ambiente, a promoción económica, empresarial e comercial, o emprego, a educación e a cultura

Outro dos aspectos que abordou a enquisa referiuse ás áreas da xestión municipal nas que debe aumentar a competencia dos concellos que, neste caso e segundo as percepcións de alcaldes e líderes da oposición municipal céntranse en urbanismo e obras públicas, servizos sociais, promoción económica empresarial e comercial e emprego. Esta aspecto complétase cos servizos municipais que deben ser prestados de forma conxunta que, neste inquérito realizado para a elaboración do Plan Estratéxico Provincial correspóndense con medio ambiente, seguridade, tráfico e transporte e turismo.


METODOLOXÍA

Esta enquisa foi respondida por todos os alcaldes e por todos os edís da primeira forza da oposición –tamén algún voceiro do segundo partido na oposición- dos 62 municipios da provincia de Pontevedra, sendo un 48 por cento da mostra líderes da oposición e un 52 por cento de alcaldes.

O 49 por cento dos enquisados pertencen ó PP, o 29 por cento son líderes do PSOE e o 22 por cento restante son cargos públicos do BNG. Asemade, o 27 por cento deste cargos municipais foron algunha vez deputados provinciais e o 73 por cento restante non tivo nunca acta de deputado na Corporación Provincial. Finalmente, polo que se refire á distribución dos inquéritos segundo o tipo de municipio, o 7,5 por cento é relativo a municipios urbanos, o 11,5 por cento é de municipios costeiros, o 13,5 de municipios rururbanos e o 53 por cento de municipios rurais.INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 05/04/2005 16:09
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/