[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 8 DE DECEMBRO DE 2022
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Páxina Principal
Servizos
Centro Provincial de Asesoramento Municipal
Regulamento
Cursos de formación
Concellos da provincia de Pontevedra

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
CENTRO PROVINCIAL DE ASESORAMENTO MUNICIPAL 

Regulamento (cont.)

Contabilidade

Artigo 21.- Gastos: a contabilidade, que ha de reflectir a utilización dos recursos orzamentarios, levarana os servizos da Deputación Provincial como a de calquera outro dos seus centros, coas seguintes especialidades:

  1. As propostas de gasto con cargo ás distintas partidas orzamentarias ha de presentalas o director-xerente e autorizaralas o presidente ou o vicepresidente do Consello de Administración do centro.
  2. Poderán librarse, para xustificar a favor do director-xerente e a petición deste, as cantidades necesarias para os gastos do servizo do centro, que autorice o presidente do Consello de Administración.
  3. O Centro poderá levar unha contabilidade auxiliar, con todo o detalle que se xulgue necesario.

Artigo 22.- Ingresos: mediante a oportuna ordenanza, proposta polo Consello de Administración e aprobada pola Deputación Provincial, poderán establecerse taxas ou prezos públicos, como contraprestación dos servizos que preste o centro, así como as bonificacións correspondentes ás entidades locais usuarias en relación coas súas características.

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/10/2004 06:53
Copyright © 2002-2022, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/