[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 30 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cultura » Cultura
Páxina Principal
Servizos
Cultura
Subvencións
Plan Cultural
Colaboracións
Premios
Programas educativos-culturais para escolares
Exposicións e certames
Certame de bandas de música
Ligazóns

Portada | Páxina Anterior
CULTURA 

Actas do xurado


Acta do xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra" sección 3ª

No Pazo da Cultura de Pontevedra, ás 19,00 horas do día 1 de outubro de 2004, reúnese o xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra", presidido por José Antonio Lorenzo Rodríguez, Deputado Provincial en delegación do Presidente da Excma. Deputación Provincial , e os vogais: Jose Vicente Egea Insá, compositor e director da Banda de Música Municipal Pamplonesa; Francisco García Hurtado, director da Banda de Música da Escola Naval de Marín; Luis Morató Salvador, profesor e solista da Orquestra da RTVE; Martín Rodríguez Peris, compositor e director da Escola de Música Municipal de Alcorcón e José Pérez Arias, compositor, proposto pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, actuando como secretario Julio Vázquez Martínez, técnico en actividades culturais do Servizo de Cultura.

Aberto o acto, procedese á audición das agrupacións seleccionadas para esta Sección, que interpretarán na orde sinalada as seguintes obras:

Obra Obligada:
"Anaquiños d'a Terra" de Luis Arraque
III.- Balada
IV.- Feira na aldea

Obra Libre:

01.-NOVA BANDA DE VILATUXE
Obra libre: La Quintessenza de Johan de Meij
Introduzione. Capricio. Arioso. Alla Marcia. Finale

02.- BANDA DE MÚSICA DE CHAPELA
Obra libre: Cançons de Mare de Rafael Taléns
I.- Cançó (Mareta)
II.- Mare: "Visanteta" es casa
III.- Canço (Baix del Pont de Cullera)

03.- BANDA XUVENIL DE TORROSO
Obra libre: The Ascensión de Robert W. Smith

04.- BANDA ESCOLA UNIÓN CULTURAL DE CAMPO LAMEIRO
Obra libre: Gullivr´s Travels de Bert Appermont
I.- Lilliput
II.- Brobdingnag
III.- Laputa
IV.- The Houyhnms

05.- BANDA DE MÚSICA UNIÓN DE GULÁNS
Obra libre: Pique Dame de F.V. Suppé

06.- BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VALGA
Obra libre: New York Oberture de Kees Vlak

07.- BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE ARBO
Obra libre: Cavaleiros de Santiago de Jose Luis Represas

08.- BANDA DE MÚSICA REVERIANO SOUTULLO
Obra libre: Una noche en Granada de E. Cebrian Ruiz
I.- Meditación en el Alhambra
II.- Mujer granaina
III.- Fiesta gitana en el Sacro Monte

09.- ATENEO MUSICAL DE BEMBRIVE
Obra libre: Jericho de Bert Appermont

Tras unha pormenorizada e exhautiva análise dos aspectos avaliables, tal como se esixen nas bases do Certame, concédense os seguintes Premios:
PUNTOSPREMIOAGRUPACIÓN
2233º PREMIOBanda Escola Unión Cultural de Campo Lameiro
2303º PREMIOBanda de Música Xuvenil de Chapela
2962º PREMIOBanda Xuvenil de Torroso
3032º PREMIOAteneo Musical de Bembrive

1º Premio e Mención de Honor Caixa Galicia, dotado con 3.000 € e vale para adquisición instrumental de Musical Pontevedra, por 900 € á Agrupación: con 350 puntos á BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE ARBO

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as 01,05 horas do día dous de outubro, firmando a presente todos os asistentes, do que como secretario dou fe.


Acta do xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra" sección 2ª

No Pazo da Cultura de Pontevedra, ás 18,00 horas do día 2 de outubro de 2004, reúnese o xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra", presidido por José Antonio Lorenzo Rodríguez, Deputado Provincial en delegación do Presidente da Excma. Deputación Provincial , e os vogais: José Vicente Egea Insá, compositor e director da Banda de Música Municipal Pamplonesa; Francisco García Hurtado, director da Banda de Música da Escola Naval de Marín; Luis Morató Salvador, profesor e solista da Orquestra da RTVE; Martín Rodríguez Peris, compositor e director da Escola de Música Municipal de Alcorcón e José Pérez Arias, compositor, proposto pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, actuando como secretario Julio Vázquez Martínez, técnico en actividades culturais do Servizo de Cultura.

Aberto o acto, procedese á audición das agrupacións seleccionadas para esta Sección, que interpretarán na orde sinalada as seguintes obras:

Obra Obligada:
"Suite Galaica"de Xavier Comesanha
I.- Saudade
II.- Na Lúa

Obra Libre:

01.- BANDA DE MÚSICA POPULAR DE RUBIOS
Obra libre: Luces y Sombras (Poema Sinfónico) de Ferrer Ferrán

02.- UNIÓN MUSICAL DE PONTELEDESMA
Obra libre: The year of the dragon de Philip Sparke
I.- Toccata
II.- Interlude
III.- Finale

03.- BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE AGOLADA
Obra libre: Polifemo de Andrés Valero Castells

04.- BANDA DE MÚSICA POPULAR DE TUI
Obra libre: Valhalla (Variacións para Banda) de Francisco Zacares

05.- BANDA DE MÚSICA XUVENIL DE XINZO
Obra libre: El Camino Real(Fantasía Latina) de Alfred Reed

06.- AGRUPACION MUSICAL DE GOIAN
Obra libre: Symphony nº 6 for Band de Vicent Persichetti
I.- Adagio. Allegro
II.- Adagio sostenuto
III.- Allegretto
IV.- Vivace

07.- AGRUPACIÓN MUSICAL DE BELESAR
Obra libre: Cançons de Mare de Rafael Taléns
I.- Cançó (Mareta)
II.- Mare :"Visanteta" es casa
III.- Canço (Baix del Pont de Cullera)

Tras unha pormenorizada e exhautiva análise dos aspectos avaliables, tal como se esixen nas bases do Certame, concédense os seguintes Premios:
PUNTOSPREMIOAGRUPACIÓN
3132º PREMIOBanda de Música Municipal de Agolada
3441º PREMIOUnión Musical de Ponteledesma

1º Premio e Mención de Honor Caixa Galicia, dotado con 3.900 € e vale para adquisición instrumental de Musical Pontevedra, por 1.050 € á Agrupación: AGRUPACIÓN MUSICAL DE GOIAN, con 351 puntos

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as vintetres horas do mencionado día, firmando a presente todos os asistentes, do que como secretario dou fe.


Acta do xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra" sección 1ª

No Pazo da Cultura de Pontevedra, ás 23,00 horas do día 2 de outubro de 2004, reúnese o xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra", presidido por José Antonio Lorenzo Rodríguez, Deputado Provincial en delegación do Presidente da Excma. Deputación Provincial , e os vogais: José Vicente Egea Insá, compositor e director da Banda de Música Municipal Pamplonesa; Francisco García Hurtado, director da Banda de Música da Escola Naval de Marín; Luis Morató Salvador, profesor e solista da Orquestra da RTVE; Martín Rodríguez Peris, compositor e director da Escola de Música Municipal de Alcorcón e José Pérez Arias, compositor, proposto pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, actuando como secretario Julio Vázquez Martínez, técnico en actividades culturais do Servizo de Cultura.

Aberto o acto, procedese á audición das agrupacións seleccionadas para esta Sección, que interpretarán na orde sinalada as seguintes obras:

Obra Obligada:
"A Pedra da Liberdade" de Roxelio Groba
II.- De tebras
III.- De esperanzas

Obra Libre:

01.- BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO
Obra libre: Terra Mítica de Bernardo Adam Ferrero
I.- Arco Mediterraneo
II.- Nocturno y danza en la noche de plenilunio
III.- El mar
IV.- La tierra bendecida

02.- UNIÓN MUSICAL DE MEAÑO
Obra libre: Per la flor del Lliri Blau de Joaquín Rodrigo

03.- BANDA DE MÚSICA XUVENIL DE BARRO
Obra libre: Second Symphony: The Odysey de R.W Smith
I.- The Iliad
II.- The Isle of Calypso
III.- The Winds of Poseidon

04.- BANDA DE MÚSICA DE CATOIRA
Obra libre: Sinfonía nº 2: La Passió de Crist de Ferrer Ferrán
III.- Llegada al Templo. La Santa Cena. Captura. Juicio. Crucifixión. Esperanza

Tras unha pormenorizada e exhautiva análise dos aspectos avaliables, tal como se esixen nas bases do Certame, concédense os seguintes Premios:
PUNTOSPREMIOAGRUPACIÓN
2922º PREMIOUnión Musical de Meaño
3102º PREMIOBanda de Música Xuvenil de Barro
3481º PREMIOBanda de Música de Catoira

1º Premio e Mención de Honor Caixa Galicia, dotado con 4.800 € e vale para adquisición instrumental de Musical Pontevedra, por 1.200 € á Agrupación: BANDA DE MÚSICA DE SALCEDO, con 351 puntos

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as tres horas e cinco minutos do día tres de outubro, firmando a presente todos os asistentes, do que como secretario dou fe.


Acta do xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra" sección especial

No Pazo da Cultura de Pontevedra, ás 17,00 horas do día 3 de outubro de 2004, reúnese o xurado cualificador do IV Certame Provincial de Bandas de Música "Deputación Provincial de Pontevedra", presidido polo Ilmo. Sr. Rafael Louzán Aval, Presidente da Excma. Deputación Provincial, e os vogais: José Vicente Egea Insá, compositor e director da Banda de Música Municipal Pamplonesa; Francisco García Hurtado, director da Banda de Música da Escola Naval de Marín; Luis Morató Salvador, profesor e solista da Orquestra da RTVE; Martín Rodríguez Peris, compositor e director da Escola de Música Municipal de Alcorcón e José Pérez Arias, compositor, proposto pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, actuando como secretario Julio Vázquez Martínez, técnico en actividades culturais do Servizo de Cultura.

Aberto o acto, procedese á audición das agrupacións seleccionadas para esta Sección, que interpretarán na orde sinalada as seguintes obras:

Obra Obligada:
"A Pedra da Liberdade" de Roxelio Groba
I.- Da profética semente
IV.- De fustracións
V.- Da liberdade

Obra Libre:

01.- BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE LALÍN
Obra libre: Sinfonía nº 2: La Passió de Crist de Ferrer Ferrán
Selección autorizada polo autor en escrito de 22/09/04.

02.- UNIÓN MUSICAL DE VALLADARES
Obra libre: Symphony nº 3 de Alfred Reed
I.- Pesante e molto sostenuto. Allegro agitato
II.- Variatións on the "Porazzi" theme of Wagner (1812)
III.- Allegro deciso

03.- BANDA-ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE
Obra libre: Symphony nº 1: Gilgamesh de Bert Appermont
I.- Gilgamesh & Enkidu
II.- Battle of Titans
III.- Adventures in the forest

04.- BANDA ARTÍSTICA DE MERZA
Obra libre: Third Symphony de James Barnes
I.- Lento. Allegro
II.- Scherzo. Allegro moderato
IV.- Finale

Tras unha pormenorizada e exhautiva análise dos aspectos avaliables, tal como se esixen nas bases do Certame, concédense os seguintes Premios:
PUNTOSPREMIOAGRUPACIÓN
3421º PREMIOBanda de Música Cultural de Lalín
3441º PREMIOUnión Musical de Valladares
3531º PREMIOBanda-Escola de Música de Beade

1º Premio e Mención de Honor Caixa Galicia, dotado con 5.700 € e vale para adquisición instrumental de Musical Pontevedra, por 1.500 € á Agrupación: BANDA ARTÍSTICA DE MERZA, con 355 puntos

Analizadas as puntuacións acadadas na interpretación da obra obrigada, concedese o Premio Federación Galega de Bandas de Música, con 177 puntos á BANDA-ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE.

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as vinteduas horas do mencionado día, firmando a presente todos os asistentes, do que como secretario dou fe.
Portada | Páxina Anterior

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 13/10/2004 00:41
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/