[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Cursos
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 [2] 3
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA


DÚAS BECAS DE LICENCIADOS EN LETRAS PARA O ARQUIVO BIBLIOTECA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL

ADXUDICACIÓN

20.12068.- ADXUDICACIÓN DE DÚAS BECAS DE LICENCIADOS EN LETRAS PARA O ARQUIVO BIBLIOTECA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL

De conformidade coa proposta da Comisión seleccionadora de dúas becas de Licenciados en letras con destino ó Arquivo-Biblioteca da Deputación Provincial, aprobadas por acordo adoptado na Xunta de Goberno celebrada o 17 de marzo de 2004, acórdase por unanimidade adxudicar estas becas a Dona Mª del Carmen Fariñas Fernández e Dona Mª Ángeles Baltar Pascual, por importe de 841,40 euros/mes, con efectos de 1 de xuño de 2004 e por un período dun ano, podendo prorrogarse por períodos anuais ata un máximo de catro anos en total, á vista do informe favorable do Xefe do Servicio de Arquivo, Biblioteca e Publicacións e por acordo da Xunta de Goberno.

Ditas cantidades imputaranse á partida 04/454.451.481.01 do orzamento provincial.

A aceptación e disfrute desta beca non establece relación laboral nin funcionarial coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dito becario ó citado organismo.

Así mesmo, e tendo en conta a proposta da Comisión seleccionadora, desígnanse como suplentes en caso de renuncia, a D. José Ramón López Fernández e Dona Marta Lucio Gómez, por esta orde.

Pontevedra, 28 de maio do ano 2004

Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 03/06/2004 14:03
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/