[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
LUNS, 25 DE SETEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Taboleiro de anuncios » Subvencións, axudas, bolsas...
Páxina Principal
Taboleiro de anuncios
Boletín Oficial da Provincia
Emprego Público
Subvencións, axudas, bolsas...
Perfil do contratante
Extractos do Pleno
Extractos da
Xunta de Goberno
Decretos Presidenciais
Notas de Prensa
Axenda

Páxina 1 2 3 [4] 5 6
SUBVENCIÓNS, AXUDAS, BOLSAS... 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

UNHA BOLSA DE LICENCIADO EN BIOLOXÍA PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE DIAGNÓSTICO FITOPATOLÓXICO E ENDOMICORRIZAS NA FINCA AREEIRO

ADXUDICACIÓN

21.12069.- ADXUDICACIÓN DUNHA BECA DE LICENCIADO EN BIOLOXÍA PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE DIAGNÓSTICO FITOPATOLÓXICO E ENDOMICORRIZAS NA FINCA AREEIRO

De conformidade coa proposta da Comisión Seleccionadora dunha beca de Licenciado en Bioloxía destinada á realización de tarefas de diagnóstico fitopatolóxico e endomicorrizas na Finca Areeiro, aprobada por acordo adoptado pola Xunta de Goberno celebrada o 20 de febreiro de 2004, acórdase por unanimidade adxudicar esta beca a Dona Beatriz González Peralta, por importe de 841,40 euros/mes, con efectos 1 de maio de 2004 e polo período de un ano, pudendo prorrogarse por períodos anuais ata un máximo de catro anos en total, á vista do informe favorable do Xefe do Servizo Agrario e por acordo da Xunta de Goberno.

Ditas cantidades imputaranse á partida 04/711.711.481.01 do orzamento provincial.

A aceptación e disfrute desta beca non establece relación laboral nin funcional coa Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, non implicando en consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de dita becaria ó citado organismo.

Así mesmo, e tendo en conta a proposta da Comisión seleccionadora, desígnanse como suplentes, en caso de renuncia dos titulares, a Dona Montserrat Ulloa Guitián e D. Alfredo Justo Fernández, por esta orde.

Pontevedra, 30 de abril do ano 2004

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 [4] 5 6

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 06/05/2004 11:38
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/