[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » ..... » Servizos » ..... » Promoción económica e do fomento do emprego » Unidade de Promoción e Desenvolvemento
Páxina Principal
Desenvolvemento Local e Fondos Comunitarios
Servizo de Desenvolvemento Local
Actividades
Promoción económica e do fomento do emprego
Plan formación para o emprego
SIL
Servizo de orientación laboral
Servizo de asesoramento a emprendedores
Oficina de atención ao inmigrante
Obradoiros de emprego
Unidade de Promoción e Desenvolvemento
Comercio
Área de Comercio
REDIC
OPIC
Proxectos europeos
Fomento emprego: Aquelando II
Medio Ambiente: Ecoredesaneasol
Turismo: Nea II
Proxectos finalizados
Proxectos da Iniciativa Comunitaria Interreg III-A
Deputrans
Vías Atlánticas
Uniminho
Navi
Cofroem
Cidade +
Proxectos da Iniciativa Comunitaria Interreg III-B
NEA
Proxectos artigo 6 do regulamento FSE
Proxecto Empleocities
Subvención Global
Proxectos da Iniciativa Equal
Conta con elas
Convive +
Mercurio

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 [8]
DESENVOLVEMENTO LOCAL E FONDOS COMUNITARIOS 

UPD (Unidade de Promoción e Desenvolvemento Deputación de Pontevedra)

A Unidade de Promoción e Desenvolvemento (2009-2011) comezou o seu traballo o 1 de decembro do 2009. É un módulo de intervención no territorio provincial para promover a inserción laboral, fomentar a creación de emprego e dinamizar o territorio provincial. Preténdese acadar os obxectivos aplicando a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no emprego, como acción transversal, e introducindo as novas tecnoloxías da información e as actuacións medioambientais, como eixes innovadores na intervención.

Estas accións agrúpanse en catro estratexias clave:

Estratexia 1: PROMOCIÓN LOCAL E DO EMPREGO

Esta estratexia identifica as necesidades e potencialidades socioeconómicas de cada un dos territorios da provincia a partir das cales se enfocan as intervencións, facendo especial fincapé na rendibilidade dos espazos naturais e rurais, no fomento das políticas de emprego e no desenvolvemento local.

Estratexia 2: APOIO E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE ESCOLAS OBRADOIRO E OBRADOIROS DE EMPREGO

A UPD prestará un servizo de asesoramento integral no deseño, redacción e posta en marcha dos proxectos de escolas obradoiro e obradoiros de emprego das entidades promotoras da provincia, creando materiais metodolóxicos de formación adaptados ás características dos proxectos e colaborando no seguimento e inserción do alumnado.

Estratexia 3: SOLICITUDE E XESTIÓN DE PROXECTOS EUROPEOS A UPD apoiará a área específica de proxectos europeos, que se establece no organigrama do Servizo de Desenvolvemento Local da institución provincial, para lograr unha maior implicación nos proxectos europeos desde a liña da xestión, participación na cohesión territorial e difusión das actuacións experimentais positivas- boas prácticas- por todo o territorio provincial.

Estratexia 4: TRANSVERSILIDADE As accións que se desenvolvan no proxecto UPD contemplarán os aspectos que garantan a introdución do medio ambiente, das novas tecnoloxías da información e comunicación e da igualdade de oportunidades.

Estas estratexias lévaas a cabo un equipo de traballo multidisciplinar de dez persoas, que se distribúen nos seguintes departamentos:

  • Dirección e administración
  • Desenvolvemento de proxectos e promoción económica
  • Formación, orientación, inserción laboral e igualdade de oportunidades
  • Comunicación e difusión

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 [8]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 18/03/2011 16:24
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/