[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
XOVES, 30 DE NOVEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
2º semestre 2010
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2012
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Plan agrupado de formación continua para o ano 2009
1º semestre

Bases | Persoal Deputación | Zona Norte | Zona Pontevedra | Zona do Salnés | Zona Sur | Cursos on line e a distancia | Semipresenciais | Academia Galega de Seguridade Pública | Cursos do INAP | Formulario de solicitude

Xestión da calidade na Admón. Pública. A Distancia

 • Obxectivos: O finalizar a formación a través das distintas unidades, o usuario será capaz de: Definir o papel da calidade na institución. Coñecer ós clientes. Realizar un diagnóstico interno. Definir obxectivos e seleccionar métodos. Elaborar o Plan de Calidade. Explicar o significado das normas de calidade. Aplicar requisitos da norma ISO 9001:2000. Localizar información na documentación de calidade. Redactar un procedemento de calidade. Evaluar o liderazgo, as políticas e estratexias. Evaluar a xestión de persoal, as alianzas e os recursos. Evaluar a xestión de procesos. Evaluar os resultados. Calcular a puntuación final. Manexar as metodoloxías de xestión por compromisos para apoiar o seu propio departamento ou aquelas unidades que decidan empregar estas ferramentas. Manexar os procesos e as ferramentas de calidade mais eficaces e contrastadas para resolver de forma práctica as disfuncións na xestión cotidiá.
 • Programa:
  • MÓD. 1: PLANIFICACIÓN DA CALIDADE NA ADMÓN. PÚBLICA: Definición de calidade. Coñecer ós clientes. Diagnóstico interno. Puntos fortes e débiles. Gráfico de calidade interna. Obxectivos e métodos. Obxectivo de mellora. Método de mellora. Aseguramento da calidade. Invertir en persoas. Actuar sobre os sistemas organizativos. Calidade total. Plan de calidade.
  • MÓD. 2: CALIDADE NORMALIZADA EN LA ADMÓN. PÚBLICA: Certificación da calidade. Norma ISO 9001:2000. Normas ISO 9001:2000. Procesos do sistema de xestión de calidade. Localizar información na documentación de calidade. Manual de calidade. Procedementos de calidade. Procedementos de calidade. Recomendacións para elaborar procedementos. Estrutura dun procedemento.
  • MÓD. 3: CALIDADE TOTAL. MODELO EFQM NA ADMÓN. PÚBLICA
  • MÓD. 4: METODOLOXÍAS PARA XESTIONAR A CALIDADE NA ADMÓN. PÚBLICA
  • MÓD. 5: FERRAMENTAS DE CALIDADE NA ADMÓN. PÚBLICA
 • Gramaticais: Presente simple, presente continuo. O futuro: will vs. going to. O imperativo. Introdución a verbos modais. Pasado simple, pasado continuo. Artículos, adxectivos e pronomes. Wh-questions. O xenitivo saxón. Preposicións e adverbios. Nomes contables e incontables. Palabras nexo.
 • Contidos fonéticos: Diferenciación de fonemas vocálicos e ditongos. Consonantes. Expresións útiles en situacións reais. Vocabulario xeral e específico.
 • Metodoloxía: Teórico-práctico
 • Horas lectivas: 60
 • Máximo de alumnos: 15
 • Lugar, data e horario: A DistanciaPortada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 27/08/2009 11:53
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/