[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 4 DE OUTUBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Ordenanzas 2003
Ordenanzas 2004
Ordenanzas 2005
Ordenanzas 2006
Ordenanzas 2007
Ordenanzas 2008
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán

ORDENANZAS 2008 

Ordenanza reguladora da taxa polos servizos que se prestan ou actividades realizadas na Cidade Infantil "Príncipe Felipe"

Anexo I

Tras expoñer ó público durante o prazo regulamentario o expediente aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de abril de 2008, relativo á modificación da ordenanza reguladora da taxa polos servizos que se prestan na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, sen que se presentase ningunha reclamación ou suxestión contra o mencionado expediente, enténdese definitivamente adoptado o acordo de modificación desta ordenanza, de conformidade co disposto no artigo 17-3 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Publícase a continuación o texto íntegro das modificacións que afectan a esta taxa provincial para xeral coñecemento e efectos, en cumprimento do disposto no artigo 17-4 do citado Real decreto lexislativo 2/2004.

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS QUE SE PRESTAN NA CIDADE INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE”

No “Anexo I” desta ordenanza, o punto 1.4 da tarifa actual pasa a ser o punto 1.5, e o novo punto 1.4, pasa a denominarse “Servizo de comedor a nenos/as de 1 a 3 anos, cada mes”:

  • 1.4.1. Polo servizo mensual de comida: 33,00 €.
  • 1.4.2. Polo servizo mensual de cea: 33,00 €.

Unha vez introducidas as citadas modificacións na ordenanza reguladora da taxa provincial polos servizos que se prestan na Cidade Infantil “Príncipe Felipe”, o “ANEXO I” queda da seguinte forma:

CONCEPTOS TARIFA


1. INTERNADOS E ESTANCIAS
1.1. Por estancia completa, ó mes
(almorzo, comida, merenda, cea e aloxamento)
431,00 €
1.2. Por estancia en media pensión, ó mes
(almorzo, cea e aloxamento)
278,00 €
1.3. Estancias individuais:
1.3.1. Pensión completa, ó día 15,40 €
1.3.1.1. Almorzo, ó día 2,60 €
1.3.1.2. Comida, ó día 4,60 €
1.3.1.3. Merenda, ó día 1,55 €
1.3.1.4. Cea, ó día 3,10 €
1.3.1.5. Aloxamento, ó día 6,15 €
1.4. Servizo de comedor a nenos/as de 1 a 3 anos, cada mes:
1.4.1. Polo servizo mensual de comida 33,00 €
1.4.2. Polo servizo mensual de cea 33,00 €
1.5. Utilización de aulas, cada hora ou fracción
1.5.1. Teóricas 9,25 €
1.5.2.Informáticas 20,55 €
1.5.3.Talleres 51,35 €
1.6. Utilización de auditorio, cada sesión 92,45 €

2. POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
2.1.Pavillón cada hora ou fracción 12,30 €
2.2.Campo de fútbol, cada hora ou fracción 15,40 €
2.3.Escolas deportivas. Por actividade e curso 30,80 €

3. Utilización de transporte escolar do Centro de Día
Transporte centro de Día 30,80 €

4. VENDA DE PRODUCTOS EN CAFETERÍA
4.1. Refrescos
Cervexa Heineken bote 1,25 €
Cervexa Heineken 1/3 1,05 €
Cervexa Heineken 1/5 0,80 €
Cervexa 1/3 (Águila) 0,80 €
Cervexa Buckler sen alcohol 0,85 €
Cervexa 1/5 (Águila) 0,65 €
Sidra 0,80 €
Bitter sen alcohol 0,80 €
Coca-cola botella 0,80 €
Coca-cola bote 0,80 €
Tónica 0,90 €
Kas bote 0,80 €
Nestea 0,95 €
Zumes 0,80 €
Mosto 1/2 0,80 €
Trinas (bote) 0,80 €
Auga mineral 1 0,75 €
Auga mineral 1/2 0,55 €
Auga mineral 1/4 0,45 €
Té e macela 0,45 €
Té con leite ou limón 0,50 €
Café só 0,65 €
Café cortado 0,65 €
Café con leite 0,65 €
Café con xeo 0,75 €
Café dobre con leite 0,75 €
Café descafeinado 0,65 €
Café descafeinado dobre 0,75 €
Cola-cao 0,75 €
4.2. Repostería
Bolo de leite 0,65 €
Croissant 0,65 €
Croissant con queixo 0,85 €
Croissant con xamón 1,35 €
Croissant con queixo e xamón 1,55 €
Magdalena 0,30 €
4.3. Bocadillos
Xamón 1,45 €
1/2 de xamón 0,80 €
Tortilla 1,05 €
1/2 de tortilla 0,65 €
Queixo 1,05 €
1/2 de queixo 0,65 €
Mortadela 0,80 €
Mortadela con queixo 1,10 €
1/2 de mortadela 0,50 €
1/2 mortadela con queixo 0,65 €
Chourizo 1,05 €
1/2 de chourizo 0,65 €
Tortilla con xamón 1,55 €
1/2 de tortilla de xamón 1.00 €
Xamón con queixo 1,55 €
1/2 de xamón con queixo 0,90 €
Chourizo e queixo 1,20 €
1/2 de chourizo e queixo 0,75 €
Marmelo 0,80 €
1/2 de marmelo 0,50 €
Marmelo e queixo 1,20 €
1/2 de marmelo e queixo 0,75 €
Salchichón extra 1,20 €
1/2 de salchichón extra 0,75 €
Tacos 0,50 €
Salchichón con queixo 1,55 €
1/2 de salchichón con queixo 0,90 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 14/07/2008 15:00
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/