[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 2 DE DECEMBRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » ..... » ..... » Patrimonio Documental Provincial » Servizos » Arquivos Entidades Locais Menores » Arcos da Condesa » Inventario
Páxina Principal
Patrimonio Documental
Patrimonio Documental Provincial
Arquivos Entidades
Locais Menores
Arcos da Condesa
Ficha técnica
Fondo. Norma ISAD(G)
Introducción
Cadro de clasificación
Inventario
Arquivo gráfico

Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7
ARCOS DA CONDESA 

Inventario

CLAS.UNIDADEDESCRICIÓNDATAS
1.1.1Libros de actas da Xunta Administrativa da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa1952-1971
1.1.2Libros de actas da Xunta Administrativa da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa1979-1982
1.1.3Expedientes de sesións da Xunta Administrativa da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa1979-1982
1.1.4Expedientes de sesións da Xunta Administrativa da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa1983
1.1.4Borradores de actas de sesións da Xunta Administrativa da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa1979-1983
1.1.4Convocatorias Asemblea xeral da Entidade Local Menor1989-1991
1.1.4Expedientes referidos a cargos da Entidade Local Menor1952-1995
1.1.4Actas de constitución da Entidade Local Menor1987-1995
2.1.1.5Expedientes sobre xuízos e reclamacións xurídico-administrativas1959-1995
2.1.1.5Correspondencia recibida e emitida1946-1957
2.1.1.6Correspondencia recibida e emitida1958-1971
2.1.1.7Correspondencia recibida e emitida1972-1987
2.1.1.8Correspondencia recibida e emitida1988-1993
2.1.2.8Libro rexistro de entrada de documentos1971-1975
2.1.3.1.9Expedientes de deslindes e demarcacións1960-1965
2.1.3.1.9Expedientes de patrimonio1956-1968
2.1.3.2.9Expedientes de adquisicións e contratos1973-1995
2.1.3.2.9Libro rexistro de plicas para poxas de aproveitamentos de madeiras1970-1979
2.1.3.2.9Expedientes de poxas de madeiras1958-1966
2.1.3.2.10Expedientes de poxas de madeiras1967-1978
2.1.3.2.11Expedientes de poxas de madeiras1979-1987
2.1.3.2.12Expedientes de poxas de madeiras1989-1994
2.1.4.13Documentación sobre contratos e retribucións laborais e expedientes de persoal1953-1995
2.1.5.13Propaganda electoral (díptico) do PP1995
2.2.2.13Padrón de beneficencia1969
2.2.3.13Expedientes do centro cultural "Santa Mariña" e centro de preescolar1988-1995
2.2.1.3.14Expedientes de obra do edificio da casa da Entidade e centro cultural1990-1995
2.2.1.3.15Expedientes de obras en camiños e prazas1955-1986
2.2.1.3.16Expedientes de obras en cemiterios, escolas, áreas de descanso e parques públicos, saneamento e instalacións telefónicas1957-1995
2.2.1.3.17Expedientes de obras de iluminación pública (Inclúe documentación de Fenosa)1958-1995
2.2.1.3.18Expedientes de obras en pontes, fontes e lavadoiros, traída de augas e outros1955-1994
2.2.1.1.19Expedientes de solicitudes de subvencións para a capela de Santa Lucía, instalacións deportivas e biblioteca1988-1995
2.2.1.1.20Expedientes de solicitudes de subvencións á Consellería de Agricultura1988-1993
2.2.1.1.21Expedientes de solicitudes de subencións á COTOP, Padroado Mellora Vivenda Rural, Concello de Caldas de Reis e Deputación Provincial1987-1995
2.2.1.2.22Solicitudes de licencias de obras por parte de particulares1953-1974
3.23Facturas, recibos e talonarios
3.24Facturas, recibos e talonarios
3.1.25Estatísticas presupostarias1960-1971
3.1.25Documentación emitida ó Consello de Contas1989-1994
3.1.25Expediente xeral do presuposto ordinario1946-1949
3.1.26Expediente xeral do presuposto ordinario1950-1951
3.1.27Expediente xeral do presuposto ordinario1952-1953
3.1.28Expediente xeral do presuposto ordinario1954-1956
3.1.29Expediente xeral do presuposto ordinario1957-1958
3.1.30Libro xeral de gastos1955
3.1.31Libro de rendas e exaccións1955
3.1.32Libro diario de intervención de pagos1955
3.1.33Libro diario de intervención de ingresos1955
3.1.34Libro diario de intervención de pagos1956
3.1.35Libro diario de intervención de ingresos1956
3.1.36Libro diario de intervención de pagos1957
3.1.37Libro diario de intervención de ingresos1957
3.1.38Libro diario de intervención de pagos1958
3.1.39Libro diario de intervención de ingresos1958
3.1.40Expediente xeral do presuposto ordinario1959
3.1.41Expediente xeral do presuposto ordinario1960
3.1.42Expediente xeral do presuposto ordinario1961-1962
3.1.43Expediente xeral do presuposto ordinario1963
3.1.44Expediente xeral do presuposto ordinario1964
3.1.45Expediente xeral do presuposto ordinario1965
CLAS.UNIDADEDESCRICIÓNDATAS
3.1.46Expediente xeral do presuposto ordinario1966
3.1.47Expediente xeral do presuposto ordinario1964
3.1.48Expediente xeral do presuposto ordinario1968
3.1.49Expediente xeral do presuposto ordinario1969
3.1.50Expediente xeral do presuposto ordinario1970-1978
3.1.51Expediente xeral do presuposto ordinario1971
3.1.52Expediente xeral do presuposto ordinario1980-1983
3.1.53Expediente xeral do presuposto ordinario1984
3.1.54Expediente xeral do presuposto ordinario1985
3.1.55Expediente xeral do presuposto ordinario1986
3.1.56Expediente xeral do presuposto ordinario1987
3.1.57Expediente xeral do presuposto ordinario1988
3.1.58Expediente xeral do presuposto ordinario1989
3.1.59Expediente xeral do presuposto ordinario1990
3.1.60Expediente xeral do presuposto ordinario1991
3.1.61Expediente xeral do presuposto ordinario1992
3.1.62Expediente xeral do presuposto ordinario1992
3.1.63Expediente xeral do presuposto ordinario1993-1994
3.1.64Libro maior de contas1992
3.1.65Libro auxiliar de tesourería1992
3.1.66Libro auxiliar do presuposto1992
3.1.67Libro maior de conceptos1992
3.1.68Libro da conta xeral1992
3.1.69Libro diario xeral de operacións1992
3.1.70Libro diario de operacións1992
3.1.71Libro da conta xeral1993
3.1.72Libro rexistro de dereitos e obrigacións1993
3.1.73Libro auxiliar de tesourería1993
3.1.74Libro maior de conceptos1993
3.1.75Libro auxiliar do presuposto1993
3.1.76Libro mayor de contas1993
3.1.77Libro diario de operacións1993
3.1.78Libro diario xeral de operacións1993
3.1.79Libro maior de contas1994
3.1.80Libro auxiliar do presuposto de gastos1994
3.1.81Libro maior de conceptos de gastos1994
3.1.82Libro rexistro de obrigacións recoñecidas1994
3.1.83Libro auxiliar de tesourería1994
3.1.84Libro diario xeral de operacións1994
3.1.85Libro diario de operacións do presuposto de gastos1994
3.2.86Expedientes xerais dos presupostos extraordinarios "A", "B", "C", "D" E "E"1952-1958
3.2.87Libro diario de intervención de pagos
Presuposto extraordinario "E"
1958
3.2.88Libro diario de intervención de pagos
Presuposto extraordinario "E"
1958
3.2.89Expedientes xerais dos presupostos extraordinarios "F" e "G"1959-1961

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 [6] 7

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 25/11/2003 09:14
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/