[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
ORAL
IPESPO
Museo
Escola de Canteiros
Turismo Rías Baixas
Caixa Anticipos
Partidos xudiciais
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán
Aviso Legal

Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Estatutos (cont.)

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Ata tanto sexa nomeado o director do organismo autónomo, de conformidade co previsto nos estatutos, desempeñará o cargo de director o tesoureiro da Deputación Provincial de Pontevedra, en canto ten a titularidade, como función propia, da xefatura dos servizos de recadación da Deputación.

DISPOSICIÓNS FINAIS

Primeira: En todo o que non estea expresamente regulado nestes estatutos, será de aplicación a lexislación de réxime local e, de modo supletorio, as normas que configuran o réxime xurídico dos organismos autónomos do Estado.

Segunda: Estes estatutos aprobounos o Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra en data 30 de xuño de 2004 e entrarán en vigor a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Quedan derrogados os actuais estatutos reguladores do Organismo Autónomo Provincial de Xestión e Recadación de Recursos Locais (ORAL), aprobados polo Pleno da Deputación Provincial na sesión do 24 de xaneiro do 2002.
Publicados no BOP do 26/08/04

Páxina Seguinte Páxina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 25/10/2007 14:28
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/