[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
SÁBADO, 10 DE XUÑO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Organismo autónomo Museo provincial

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

ÁREA ADMINISTRATIVA E SERVIZOS COMÚNS
Nº postosPosto traballoTitulaciónGrupo equivalenteNivelContrato
Secretaría
1 Director de Xestión Diplomado Universitario, Enxeñeiro Técnico ou equivalente B 25 Laboral
1 Auxiliar Administrativo Graduado Escolar ou equivalente D 16 Laboral Fixo
1 Administrativo FP II ou equivalente C 19 Indefinido
1 Auxiliar AdministrativoGraduado Escolar ou equivalente D 16 Indefinido
Conserxería-Vixilancia-Servizos
1 Encargado Graduado Escolar ou equivalente D 18 Indefinido
3 Subalternos (Oficios múltiples) Certif. Estudios primarios ou equivalente E 14 Indefinido
5 Subalternos (Oficios múltiples) Certif. Estudios primarios ou equivalente E 14 Laboral Fixo
Montaxe
1 Téc. Especialista en montaxes FP II ou equivalente C 19 Indefinido
1 Carpinteiro Graduado Escolar ou equivalente D 15 Laboral Fixo
Limpeza
1 Limpadora Certif. Estudios primarios ou equivalente E 13 Laboral Fixo
2 Limpadoras Certif. Estudios primarios ou equivalente E 13 Indefinido

ÁREA TÉCNICA
Fondos arqueolóxicos
1 Conservador Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Indefinido
Fondos xerais
1 Conservador Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Indefinido
3 Conservadores Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Laboral Fixo
Biblioteca
1 Bibliotecario Ldo. Biblioteconomía e Documentación ou equivalente A 23 Indefinido
1 Bibliotecario Ldo. Biblioteconomía e Documentación ou equivalente A 23 Laboral Fixo
1 Axudante Biblioteca Diplomatura. Biblioteconomía e Documentación ou equivalente B 21 Laboral Fixo
3Auxiliar de Biblioteca e arquivos Graduado Escolar ou equivalente D 16 Laboral Fixo
Arquivo documental
1 Arquiveiro Ldo. Biblioteconomía e Documentación ou equivalente A 23 Indefinido
Arquivo gráfico
1 Conservador Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Laboral Fixo
1 Axudante de Conservación Diplomado Xeografía e Historia, ou equivalente B 21 Laboral Fixo
Publicacións
1 Coordinador Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Laboral Fixo
Conservación e restauración
1 Conservador - Restaurador Diplomatura en Conservación e Restauración de Bens Culturais ou equivalente B 21 Indefinido
2 Conservador - Restaurador Diplomatura en Conservación e Restauración de Bens Culturais ou equivalente B 21 Laboral Fixo
Grupo didáctico
1 Responsable Ldo. Xeografía e Historia, ou equivalente A 23 Indefinido
2 Axudantes Gabinete Didáctico Diplomatura Universitaria ou equivalente B 21 Laboral Fixo
6 Auxiliar Técnico (6 meses a media xornada) Graduado escolar ou equivalente C 19 Laboral Fixo
Auxiliar Técnico (6 meses a xornada completa) Graduado escolar ou equivalente C 19 Laboral Fixo

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/05/2009 10:43
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/