[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 30 DE NOVEMBRO DE 2022
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

deputación de pontevedra

Postos de traballo para o ano 2007

inicio | plantilla de funcionarios | postos funcionarios
postos laborais fixos | postos organismos autónomos

Relación de postos de traballo adscritos a C.I. "Príncipe Felipe"

DENOMINACIÓN DO POSTO DOT1CD2C.ESPECIF3T4P5AD6GRP7CP8
DIRECTOR DE XESTIÓN 12928.024,99SLAGATS
DIRECTOR DE CENTRO 12619.818,14SLAEATS
MÉDICO, C.I.P.F. 1259.146,22NCAEATS
PEDIATRA, C.I.P.F. 1259.146,22NCAEATS
PSICÓLOGO, C.I.P.F. 4259.146,22NCAEATS
DIRECTOR DE CENTRO32517.857,71SLAEBTM
XEFE DE MANTENEMENTO12517.857,71SLAEBTM
DIPLOMADO ENFERMARÍA2237.582,14NCAEBTM
EDUCADOR22237.582,14NCAEBTM
TRABALLADOR SOCIAL CIPF4237.582,14NCAEBTM
PRECEPTOR2237.246,22NCAEBTM
TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCACIÓN NOCTURNA18217.718,56NCAECTA
TÉCNICO ESPECIALISTA EDUCACIÓN DIURNA44216.578,94NCAECTA
DIETISTA1206.651,52NCAECTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO6186.593,38NCAGDAU
RESPONSABLE UNIDADE CONTROL E VIXILANCIA1186.423,14NCPODEN
XEFE DE COCIÑA1186.255,17NCPODEN
RESPONSABLE DE MANTENEMENTO1186.087,22NCPODEN
ENCARGADO DE COMEDOR1185.751,30NCPODEN
ENCARGADO DE DESPENSA1185.751,30NCPODEN
RESPONSABLE DE ALMACÉN1185.751,30NCPODEN
OFICIAL XEFE COCIÑEIRO3176.587,68NCPODOF
OFICIAL LAVANDARÍA 4176.366,14NCPODOF
OFICIAL MANTENEMENTO CIPF1176.366,13NCPODOF
OFICIAL XEFE DE COSTURA5176.251,75NCPODOF
ALBAÑIL2176.198,18NCPODOF
CARPINTEIRO2176.198,18NCPODOF
COCIÑEIRO11176.198,18NCPODOF
ELECTRICISTA2176.198,18NCPODOF
FONTANEIRO CALEFACTOR1176.198,18NCPODOF
XARDIÑEIRO3176.198,18NCPODOF
OFICIAL DE COMEDOR 11176.198,18NCPODOF
CONDUCTOR4175.862,25NCPODOF
OFICIAL DE COSTURA E ROUPEIRO5175.862,25NCPODOF
AUXILIAR DE CLÍNICA 2175.694,30NCPODOF
OFICIAL DE CAFETERIA2175.694,30NCPODOF
RESPONSABLE DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS1175.694,30NCPODOF
TELEFONISTA2175.694,30NCPODOF
OFICIAL DE ALMACÉN1175.358,38NCPODOF
XARDIÑEIRO1145.602,72NCPOEAY
AXUDANTE CONTROL E VIXILANCIA9145.435,14NCPOEAY
ORDENANZA CIDADE INFANTIL1145.099,22NCAGESU
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF1135.600,44NCPOEOP
OPERARIO SERVIZOS VARIOS CIPF5135.600,44NCPOEOP
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 196


 1. Dotación: Nº de postos existentes
 2. Nivel de Complemento de destino
 3. Importe anual do Complemento Específico
 4. Tipo de posto de traballo
  • E: Emprego
  • N: Normal
  • S: Singularizado
 5. Forma de provisión do posto de traballo
  • C: Concurso
  • L: Libre designación

  As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
 6. Administración
  • AX: Admón. Xeral
  • AE: Admón. Especial
  • PO: Persoal de oficios
  • CE: Cometidos Especiais
  • HN: Habilitación Nacional
 7. Grupo retributivo
 8. Categoría Profesional
  • SC: Secretarios
  • IT: Interventores e Tesoureiros
  • TS: Técnico Superior
  • TM: Técnico Medio
  • TA: Técnico Auxiliar
  • AD: Administrativo
  • AU: Auxiliar
  • MA: Mestre
  • EN: Encargado,
  • OF: Oficial
  • AX: Axudante
  • OP: Operario
  • SU: Subalterno
  • PP: Policía Provincial
  • US: Universitario Superior
  • UM: Universitario Medio
  • BC: Bacheler
  • EB: Educación Básica

Portada | Páxina Anterior | Páxina Seguinte

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 29/05/2009 10:34
Copyright © 2002-2022, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/