[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MARTES, 27 DE FEBREIRO DE 2024
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Oferta de Emprego 2007

Deputación de Pontevedra | Turismo Rías Baixas
Museo provincial | Escola de Canteiros

A oferta de emprego público para o ano 2007 aprobouse por Resolución Presidencial de data 8 de xaneiro do 2007, figurando o número de prazas no Anexo que a continuación se publica. Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2007

Provincia: Pontevedra.

Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra:

Número de código territorial: 36/000.


FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
C Administrativo de admón. xeral Escala de Admón. xeral, subescala administrativo 11
C Administrativo de admón. Xeral Escala de Admón. xeral, subescala administrativa. Reservada a discapacitados 1
D Auxiliar de admón. xeral Escala de Admón. xeral, subescala auxiliar
reservada unha para persoas discapacitadas
3
A Psicólogo Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1
A Técnico Superior Archivo-Biblioteca Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1
A Periodista Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1
A Arqueólogo Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico superior 1
ATécnico superior en protocolo e relacións públicas Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica, Clase técnico Superior 1
B Enxeñeiro técnico de obras públicas Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1
B Enxeñeiro técnico en prevención de riscos Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1
B Técnico medio en prevención de riscos Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase técnico medio 1
C Técnico especialista educación diurna Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 4
C Informático programador Escala Admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1
C Técnico especialista educación nocturna Escala de Admón. especial, subescala Técnica, clase auxiliar 3
C Técnico aux. instalacións e líñas eléctricas Escala de Admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1
D Oficial telefonista Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1
D Oficial condutor maquinista Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 4
D Oficial agrícola Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 2
E Axudante de servizos varios Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1
E Operario servizos varios Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios 1
E Operario agrícola Escala de Admón. especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios
reservada unha para discapacitados
2

Corrección de erros

Pontevedra, 8 de xaneiro do 2007
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO ACCTAL
Bernardo Sartier Boubeta

Boletín Oficial da Provincia, data 12/01/07, número 9, páxina 32, anuncio 2007000247.
INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 08/03/2007 14:59
Copyright © 2002-2024, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/