[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
DOMINGO, 29 DE XANEIRO DE 2023
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación » Oferta de emprego » Ano 2003
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2003

A oferta de emprego público para o año 2003 aprobouse por Resolución Presidencial de data 3 de febreiro do 2003, figurando o número de prazas no Anexo que a continuación se publica.

Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública que, coas súas correspondentes bases e programas, se publicarán no Boletín Oficial da provincia, e os seus anuncios en extracto de ditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

A N E X O

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2003

  • Provincia: Pontevedra
  • Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
  • Número de código territorial: 36/000

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
ATécnico de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Técnica, Clase Técnico
2
BTécnico de XestiónEscala de Admón. Xeral,
Subescala de Xestión
1
DAuxiliar de Admón. XeralEscala de Admón. Xeral,
Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar
2
ESubalternoEscala de Admón. Xeral,
Subescala Subaltema, Clase
Subalternos
3
ATécnico Superior de Escala
de Admón. Especial
Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Superior
1
BTécnico Medio Prevención
de Riscos
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
BTécnico Medio Admón.
Especial
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
BEnxeñeiro TécnicoEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Medio
1
CTécnico Auxiliar
Prevención de Riscos
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar
1
CInformático ProgramadorEscala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar
1
CTécnico Auxiliar Rama
Química
Escala de Admón. Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnico
1
DEncargado CamiñeiroEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
2
DOficial de AlmacénEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1
DOficial ConductorEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
1
DOperario EspecialistaEscala de Admón. Especial,
Subescala Servicios Especiais,
Clase Persoal de Oficios
4


Pontevedra, 3 de febreiro de 2003.—O PRESIDENTE,
Manuel Abeledo López
O SECRETARIO,
Rogelio Nicieza de la Cerra

Publicado no Boletín Oficial da Provincia o 14/02/03, número 31, páxina 39, anuncio 2003000986.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/02/2004 20:52
Copyright © 2002-2023, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/